สังคมที่ไม่แตกแยก

17:39
"สังคมที่ไม่แตกแยก" ดูเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นอุดมคติเหลือเกิน การที่เราเกิดมาต่างครอบครัว ต่างสังคม รับสื่อ รับการการชี้นำ ชี้แนะ ที่ต่างกันมา ยากเหลือเกิน ที่จะทำให้คนเราคิดเหมือนกัน เห็นตรงกันได้


แม้แต่ในครอบครัวเดียวกันเอง คนแต่ละรุ่น (รุ่นตายาย รุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก รุ่นหลาน ฯลฯ) เกิดมาแล้วเจอสภาพสังคมที่ต่างกัน ก็ยังขัดแย้ง คิดไม่ตรงกัน เราล้วนถูกชี้นำความคิดโดยสื่อบันเทิง นักการเมือง กลุ่มเพื่อน หนังสือ ซึ่งแต่ละยุค แต่ละสมัย (หรือแม้แต่ละพื้นที่) ที่ต่างกัน

Social

ลองคิดง่าย ๆ ในห้องเรียนห้องเดียวกัน เป็นเพื่อนกัน ยังแบ่งเป็นหลายกลุ่ม หลายก้อน แบ่งกลุ่มเพื่อนกัน จับกลุ่มคนที่ทัศนคติคล้าย ๆ กัน อยู่ด้วยกัน เรากับเพื่อนบ้าน ยังมีข้อขัดแย้ง ไม่เข้าใจกัน บางเรื่องที่ไม่สามารถปรับความเข้าใจกันได้ นับประสาอะไรกับสังคมใหญ่ ๆ ระดับประเทศ เรื่องอะไรที่จะให้คิดเห็นตรงกันรวมเป็นหนึ่งได้

สิ่งที่จะสื่อก็คือ ไม่มีทางเป็นไปได้ ที่ทุกคนในประเทศ หรือแม้ทั่วโลก จะเห็นตรงกันหมด

แต่!!

แต่ทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ ภายใต้กฎกติกา ตราบใดที่ยังไม่มีใครแหกกฎ ยังสิ่งที่ยึดถือร่วมกันอย่างกฎหมายอยู่ การคิดเห็นตรงกันไม่สำคัญเลย เมื่อเทียบกับการยอมรับการมีตัวตนของกันและกัน

เราไม่ต้องรักกันก็ได้ แค่เราไม่เกลียดชังคนที่คิดเห็นต่างกับเรา จนถึงกับอยากฆ่าเขา ก็พอแล้ว

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »