เนื้อเพลง อโยธยาคู่ฟ้า - เพลงมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

08:15
เนื้อเพลง: อโยธยาคู่ฟ้า
อัลบั้ม: เพลงมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

(ญ) นามประเทืองธรรมศาสตร์และการเมือง
เชิดชัยอันรุ่งเรือง เชิงกีฬาไม่พรั่นใคร ด้วยใจสูงศักดิ์
นามประเทืองธรรมศาสตร์และการเมือง
เชิดชัยอันรุ่งเรือง เชิงกีฬาไม่พรั่นใคร ด้วยใจสูงศักดิ์

(ช) ยามรุกเราบันบุกไล่ติด เข้าประชิดชีวิตเลือดเนื้อ
อุทิศเพื่อเอาชัยด้วยน้ำใจไม่แคล้ว เทือกแถวอโยธยา

(พร้อม) เลือด เหลืองแดง แกร่งดังแผ่นศิลา
ไม่เคยยอมคอยท่า ในเชิงเถลิงชัย

(ญ) นามประเทืองธรรมศาสตร์และการเมือง
เชิดชัยอันรุ่งเรือง เชิงกีฬาไม่พรั่นใคร ด้วยใจสูงศักดิ์
นามประเทืองธรรมศาสตร์และการเมือง
เชิดชัยอันรุ่งเรือง เชิงกีฬาไม่พรั่นใคร ด้วยใจสูงศักดิ์

(ช) ยามรุกเราบันบุกไล่ติด เข้าประชิดชีวิตเลือดเนื้อ
อุทิศเพื่อเอาชัยด้วยน้ำใจไม่แคล้ว เทือกแถวอโยธยา

(พร้อม) เลือด เหลืองแดง แกร่งดังแผ่นศิลา
ไม่เคยยอมคอยท่า ในเชิงเถลิงชัย

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »