เนื้อเพลง เพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เพลงมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์(ทำนองมอญดูดาว)

07:40
เนื้อเพลง: เพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อัลบั้ม: เพลงมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
คำร้อง: ขุนวิจิตรมาตรา
ทำนอง: เพลงไทยเดิม ทำนองมอญดูดาว

สำนักไหนหมายชูประเทศชาติ
สำนักไหนหมายชูประเทศชาติ
ด้วยอำนาจปกครองให้ผ่องเฟื่องเอย
เอ๋ยเราเป็นไทย เรารักไทยบูชาไทย
ไม่ยอมให้ ใครผู้ใด มาล้างเสรีไทย

สำนักนั้นธรรมศาสตร์และการเมือง
สำนักนั้นธรรมศาสตร์และการเมือง
ก่อรุ่งเรืองสมบูรณ์เขตประเทศไทยเอย
เอ๋ย ธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์การเมือง
ไทยจะเฟื่อง ไทยจะรุ่งเรืองก็เพราะการเมืองดี

เหลืองของเราคือธรรมประจำจิต
เหลืองของเราคือธรรมประจำจิต
แดงของเราคือโลหิตอุทิศให้เอย
เอ๋ยเหลืองกับแดง เหลืองกับแดง เหลืองกับแดง
ทุกทุกแห่ง ทุกทุกแห่ง แต่ล้วนเหลืองกับแดง

ชื่อว่าธรรมแล้วเราเทิดให้สมไทย
ชื่อว่าธรรมแล้วเราเทิดให้สมไทย
ทุกอย่างไปงานหรือเล่นต้องเป็นธรรมเอย
เอ๋ยใครรักชาติ ใครรักธรรมเหมือนกับเรา
จงมาเข้าและโปรดเอาใจช่วยเหลืองกับแดง

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »