เนื้อเพลง ธรรมศาสตร์เกรียงไกร - เพลงมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

07:31
เนื้อเพลง: ธรรมศาสตร์เกรียงไกร
อัลบั้ม: เพลงมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
คำร้อง: ทวีปวร
ทำนอง: ครูเอื้อ สุนทรสนาน

(สร้อย)
วันเอ๋ยวันนี้ สุขศรีมงคล
สดใสในกมล แดงเหลืองเรืองชัย
วันชื่นชุมนุม สาวหนุ่มธรรมศาสตร์
อาภรณ์โอภาส เอ๋ย ธรรมศาสตร์เกรียงไกร

(ซ้ำ) ศรีเอยศรีธรรมศาสตร์ ประกาศเอยเกียรติไกล
ทุกรุ่นร่วมใจเทอด ในเหลืองแดง
เหลืองหรือคือธรรม ประจำเอ๋ย ดวงจิต
แดงคือโลหิต แดงคือโลหิต อุทิศเทอดให้

(สร้อย)
วันเอ๋ยวันนี้ สุขศรีมงคล
สดใสในกมล แดงเหลืองเรืองชัย
วันชื่นชุมนุม สาวหนุ่มธรรมศาสตร์
อาภรณ์โอภาส เอ๋ย ธรรมศาสตร์เกรียงไกร

(ญ) เชิญมาร่วมงาน สมานสามัคคี
แดงเหลือง เรืองศรีคนดีอยุธยา
วิญญาณเอ๋ยธรรมศาสตร์ ประกาศเอ๋ยนานมา
สายธารศรัทธา สายธารศรัทธาธำรงค์นิรันดร์

(สร้อย)
วันเอ๋ยวันนี้ สุขศรีมงคล
สดใสในกมล แดงเหลืองเรืองชัย
วันชื่นชุมนุม สาวหนุ่มธรรมศาสตร์
อาภรณ์โอภาส เอ๋ย ธรรมศาสตร์เกรียงไกร

ขอนามธรรมศาสตร์ องอาจคู่ฟ้า
ที่รวมศรัทธา ทุกยุคทุกสมัย
(ญ) ขอเลือดเหลืองแดง (ช) ขอเลือดเหลืองแดง
(ญ) หลั่งแรงนิรันดร์ (ช) หลั่งแรงนิรันดร์
(ญ) คือธารสมานฉันท์ (ชำ) คือธารสมานฉันท์
(ญ) มิ่งขวัญโชคชัย (ช) มิ่งขวัญโชคชัย

(สร้อย)
วันเอ๋ยวันนี้ สุขศรีมงคล
สดใสในกมล แดงเหลืองเรืองชัย
วันชื่นชุมนุม สาวหนุ่มธรรมศาสตร์
อาภรณ์โอภาส เอ๋ย ธรรมศาสตร์เกรียงไกร

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »