เนื้อเพลง เด็กเอ๋ยเด็กดี - เพลงสำหรับเด็ก

20:17
เนื้อเพลง: เด็กเอ๋ยเด็กดี
อัลบั้ม: เพลงสำหรับเด็ก

เด็กเอ๋ย เด็กดี ต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน
เด็กเอ๋ย เด็กดี ต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน
หนึ่ง นับถือศาสนา
สอง รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
ห้า ยึดมั่นกตัญญู
หก เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน
แปด รู้จักออมประหยัด
เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ ให้เหมาะกับกาล สมัยชาติพัฒนา
สิบ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา
เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเป็นเด็กที่พา ชาติไทยเจริญ

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »