เนื้อเพลง ยูงทอง - เพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20:35
เนื้อเพลง ยูงทอง (เพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
อัลบั้ม: เพลงมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
คำร้อง: นายจำนงราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์)
ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แหล่งศึกษาร่มเย็นเด่นริมสายชล
เราทุกคนรักดุจหัวใจ
ปลูกยูงทองไว้เคียงโดมมุ่งประโลมโน้มใจรัก
ธรรมจักรนบบูชาเทิดไว้

เหลืองแดงแสงธรรมศาสตร์วิไล
ปกแผ่ไปในทุกทาง
สัญลักษณ์ดีเด่นเห็นกระจ่าง
อย่าจืดจางรักร่วมทางกันไป

[ช] ทรงธรรมปานดังตราชูเด่น
[ญ] ทรงเป็นดวงธรรมนำทางให้
[ช] พิทักษ์รักษาเชิดชูไว้
[พร้อมกัน] อบอุ่นใจไปทุกกาล

พระธรรมสถิตร่วมจิตสมาน
ปฏิญาณรักสามัคคี
รักยูงทองงามเด่นเหนือนที
ส่งศักดิ์ศรีไว้ให้ยิ่งยืนนาน

[ช] ทรงธรรมปานดังตราชูเด่น
[ญ] ทรงเป็นดวงธรรมนำทางให้
[ช] พิทักษ์รักษาเชิดชูไว้
[พร้อมกัน] อบอุ่นใจไปทุกกาล

พระธรรมสถิตร่วมจิตสมาน
ปฏิญาณรักสามัคคี
รักยูงทองงามเด่นเหนือนที
ส่งศักดิ์ศรีไว้ให้ยิ่งยืนนาน

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »