เนื้อเพลง เพ้อรัก - แซม Feat. โอ นพเก้า

18:58
เนื้อเพลง: เพ้อรัก
ศิลปิน: แซม Feat. โอ นพเก้า

[ชาย]
ใกล้เธอฉันชื่นฉ่ำ จึงเพ้อพร่ำถึงความนัย
ว่ารักเธอหมดใจ ตลอดไปตราบวันตาย
[หญิง]
แมกไม้และหมู่ดาวทั่วกลางหาว จงเข้าใจ
โปรดมาปรากฏกาย และจงได้เป็นพยาน
[ชาย]
ว่ารัก ฉันซื่อตรงและมั่นคงจงสงสาร
ฉันบ้างนะนงคราญ ฉันสาบานด้วยชีวี

[ชาย]
ใกล้เธอฉันชื่นฉ่ำ จึงเพ้อพร่ำถึงความนัย
ว่ารักเธอหมดใจ ตลอดไปตราบวันตาย
[หญิง]
แมกไม้และหมู่ดาวทั่วกลางหาว จงเข้าใจ
โปรดมาปรากฏกาย และจงได้เป็นพยาน
[ชาย]
ว่ารัก ฉันซื่อตรงและมั่นคงจงสงสาร
ฉันบ้างนะนงคราญ ฉันสาบานด้วยชีวี

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »