เนื้อเพลง สันติภาพ - น้อย แสตมป์

21:18
เนื้อเพลง: สันติภาพ
ศิลปิน: น้อย แสตมป์
อัลบั้ม: ใจคนโกง

เกิดเป็นพี่น้องร่วมพ้องแผ่นดินไทย
ศาสนาใดชนชาติไทยเหมือนกัน
แบ่งแยกทำไม รวมใจรักกันให้มั่น
สืบสายสัมพันธ์ นำพาสู่สันติสุข

อากุระอ่านล้ำค่า คำสั่งสอนมีมาก้องในหู
ชั่วดีมีใจไตร่ตรองดู ร่วมกันเราอยู่เหมือนพี่น้องท้องเดียวกัน

พุทธคริสต์อิสลามมาเลกุล ขอสันติภาพค้ำจุนทั่วโลกา
อัลเลาะห์ผู้เมตตา ขอพรนำพา สู่ใต้ร่มเย็น
อัลเลาะห์ผู้เมตตา ขอพรนำพา สู่สันติสุข

เกิดเป็นพี่น้องร่วมพ้องแผ่นดินไทย
ศาสนาใดชนชาติไทยเหมือนกัน
แบ่งแยกทำไม รวมใจรักกันให้มั่น
สืบสายสัมพันธ์ นำพาสู่สันติสุข

อากุระอ่านล้ำค่า คำสั่งสอนมีมาก้องในหู
ชั่วดีมีใจไตร่ตรองดู ร่วมกันเราอยู่เหมือนพี่น้องท้องเดียวกัน

พุทธคริสต์อิสลามมาเลกุล ขอสันติภาพค้ำจุนทั่วโลกา
อัลเลาะห์ผู้เมตตา ขอพรนำพา สู่ใต้ร่มเย็น
อัลเลาะห์ผู้เมตตา ขอพรนำพา สู่สันติสุข

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »