เนื้อเพลง ทุ่งสานสะเทือน - สายัณห์ สัญญา

00:44
เนื้อเพลง: ทุ่งสานสะเทือน
ศิลปิน: สายัณห์ สัญญา
อัลบั้ม: ผู้เสียสละ

ทุ่งสานสะเทือน สะเทือน สะเทือน
เกลื่อนภัยคุกคาม ทั่วพรหมพิรามพิษณุโลก
ทุ่งสานสีทอง ต้องกลายเป็นแดนแสนวิปโยค
ชุ่มโชกด้วยเลือดและน้ำตานอง

ทุ่งสานก่อนนี้ ก่อนนี้ ก่อนนี้
มีเพียงเขาป่า ทุ่งพงพนาฟ้าฝนมิต้อง
ต่อชาวไร่นาพากันทำกิน พลิกดินเป็นทอง
ทุ่งสานกลับต้อง หลั่งเลือดนองไหล

พม่ารบไทยครั้งในอดีต ไทยยอมสละชีวิต
คิดป้องกันเงึ้อมอธิปไตย
แต่ศึกทุ่งสานนั้นรบกับใคร พรหมพิรามเปลี่ยนนามเสียใหม่
เป็นพรหมพิราบอาบเลือดน้ำตา

ทุ่งสานสะเทือน สะเทือน สะเทือน
เปื้อนเลือดของใคร ก็เลือดของไทย แสนจะขายหน้า
ทุ่งสานนั้นสามัคคีพลีชีพ เพื่อพสุธา
แดนสนธยา ทุ่งสานสะเทือน

ทุ่งสานสะเทือน สะเทือน สะเทือน
เปื้อนเลือดของใคร ก็เลือดของไทย แสนจะขายหน้า
ทุ่งสานนั้นสามัคคีพลีชีพ เพื่อพสุธา
แดนสนธยา ทุ่งสานสะเทือน

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »