เนื้อเพลง เราไม่มีเวลาทะเลาะกันอีกแล้ว - นคร ถนอมทรัพย์

06:03
เนื้อเพลง เราไม่มีเวลาทะเลาะกันอีกแล้ว
ศิลปิน: นคร ถนอมทรัพย์
อัลบั้ม: เพลงปลุกใจ

คำร้อง: นคร ถนอมทรัพย์,ประพันธ์ สุริยศักดิ์
ทำนอง: นคร ถนอมทรัพย์

ทุกนาทีที่ผ่านไป พลังไทยยิ่งไพบูลย์
ใช้พลังอย่าให้สูญ ไปเสียเปล่า
ทุกพลังหากนำมา พัฒนาบ้านเมืองเรา
ผลงอกงามย่อมแผ่เงา ไปทั่วไทย

เราไม่มีเวลาทะเลาะกันอีกแล้ว
เราต้องทำในแนว แห่งองค์ท้าวไท
ทรงตั้งปณิธานให้ ชนทั้งชาติร่วมใจ
เราจงรักกันไว้ ด้วยใจกลมเกลียว

ทุกนาทีที่ผ่านไป ผองปวงไทยโปรดเฉลียว
สามัคคีหากแน่นเหนียว เราแข็งแกร่ง
ทุกคนคือหน่วยพลัง ทุกคนดังไผ่แขนง
มัดรวมกันให้มันแข็ง เถิดผองไทย

เราไม่มีเวลาทะเลาะกันอีกแล้ว
เราต้องทำในแนว แห่งองค์ท้าวไท
ทรงตั้งปณิธานให้ ชนทั้งชาติร่วมใจ
เราจงรักกันไว้ ด้วยใจกลมเกลียว

น้ำใจไทยต้องจุนเจือ เพราะลงเรือร่วมลำเดียว
พลังพายหากแน่นเหนียว เรือไม่จม
ขอปวงไทยร่วมใจพา รัฐนาวาฝ่าคลื่นลม
พ้นโพยภัยได้สุขสม กันทั่วไทย

เราไม่มีเวลาทะเลาะกันอีกแล้ว
เราต้องทำในแนว แห่งองค์ท้าวไท
ทรงตั้งปณิธานให้ ชนทั้งชาติร่วมใจ
เราจงรักกันไว้ ด้วยใจกลมเกลียว

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »