เนื้อเพลง รวมดวงใจปลูกไทยเขียว - เสก Loso (โลโซ)

18:58
เนื้อเพลง: รวมดวงใจปลูกไทยเขียว
ศิลปิน: เสก Loso (โลโซ)
อัลบั้ม: Green Country Project

น้ำ คู่กับป่า ฟ้า คู่กับนก
เหนือ ใต้ ออก ตก เรา สัมพันธ์กัน

กวางน้อย เดินเล็มหญ้า ฝูงปลา แหวกว่ายในลำธาร
ภาพนี้ อยากเก็บไว้นาน ๆ มาสร้างฝันกับฉันนะเธอ

เรามารวมดวงใจ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ
แด่องค์พระราชา พระราชินี
เก้าร้อยแปดสิบสี่ล้านต้น ให้ไทยเขียวภายในสามปี
เกิดชาตินี้ ขอทดแทนคุณ แผ่นดินไทย

กวางน้อย เดินเล็มหญ้า ฝูงปลา แหวกว่ายในลำธาร
ภาพนี้ อยากเก็บไว้นาน ๆ มาสร้างฝันกับฉันนะเธอ

เรามารวมดวงใจ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ
แด่องค์พระราชา พระราชินี
เก้าร้อยแปดสิบสี่ล้านต้น ให้ไทยเขียวภายในสามปี
เกิดชาตินี้ ขอทดแทนคุณ แผ่นดินพ่อ

แด่องค์พระราชา พระราชินี
แด่องค์พระราชา พระราชินี
แด่องค์พระราชา พระราชินี
เกิดชาตินี้ ขอทดแทนคุณ แผ่นดินไทย

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »