ค่าปฏิกรรมสงคราม หมายถึงอะไร

04:20
ค่าปฏิกรรมสงคราม หมายถึงอะไร

war(ภาพจาก thaifighterclub.org)


คำว่า ค่าปฏิกรรมสงคราม (War Reparations) นั้นหมายถึง ของมีค่าที่ต้องจ่ายเป็นค่าชดเชยเพื่อให้ครอบคลุมความเสียหายระหว่างสงคราม โดยทั่วไปแล้ว ค่าปฏิกรรมสงคราม หมายถึงเงินหรือสินค้าเปลี่ยนมือ มากกว่าการถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ อย่างเช่น การผนวกดินแดน (ข้อมูลจาก Wikipedia)

ตัวอย่างเช่น หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศเยอรมันถูกเรียกร้องให้จ่ายค่าปฏิกรรมสงครามถึงกว่า 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประเทศเยอรมันเพิ่งชำระงวดสุดท้ายเสร็จสิ้นไปเมื่อเตือนตุลาคมปี 2010 นี่เอง

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »