เนื้อเพลง Epilogue - Golf & Mike (กอล์ฟ & ไมค์)

04:18
เนื้อเพลง: Epilogue
ศิลปิน: Golf & Mike (กอล์ฟ & ไมค์)
อัลบั้ม: Golf Mike

โอวาริโวะทซึเกรูเบรูก้า โบคุรานิฟุริโซโซ้กุ
จิคันโยโทมาเร โคโนมามาเด้ ทซึทาเอทาอีโคโตกาอ้ารู
คนนาโทคินิคากิทเท นานิโมเดคินาอีเค้โด
ทัตตาฮิโตทซึดา เคซึกาอู โย้ โว้โว ซืทโต้วาซึเรไน้

I'll be ther for you โทโอริชึกี้เทยู้คู
โทคิโนนากา ฮิโตทซึคาเค้
I'll be ther for you เออิเอนโต๊ะโยเบ้รู
อีท้าอีกุไร โนะโคโนโอโมย

ยูเมคาราซาเมตาโทขิโน โคโดคุนะเทเมอิคิเด
โคโคโรนิคากิโว คาเคนาอิเด้ นามิคาวะอิราไน้
I'll be ther for you คุริคาเอซึทาบิ๊ไน้
นาค้า เดอาเอต๊ะคิเซกิ โว้

I'll be ther for you ซิวึตโตอิโนอตเต๊รู
โฮโฮ้เอมิกา ท้าเอนูโยนี้
เคียวโตอิคุโคโนอิชชุงโว้ เย้ โบคุราโนซึเบเต โว้ โว
I'll be ther for you

ฉันยังยืนที่เดิม เฝ้าคอยมองเธอเสอมไป
นานแสนนานเพียงใด หรือไกลสุดขอบฟ้า
และจะยืนที่เดิม เมื่อยามเธอมีทุกข์และน้ำตา
เพียงเมื่อเธอมองมา ฉันยังยืนที่เดิม

ฉันยังยืนที่เดิม เฝ้าคอยมองเธอเสอมไป
นานแสนนานเพียงใด หรือไกลสุดขอบฟ้า
และจะยืนที่เดิม เมื่อยามเธอมีทุกข์และน้ำตา
เพียงเมื่อเธอมองมา ฉันยังยืนที่เดิม

อีท้าอีกุไร โนะโคโนโอโมย

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »