เนื้อเพลง ไม่ว่างกำลังเต้น - Golf & Mike (กอล์ฟ & ไมค์)

10:02
เนื้อเพลง: ไม่ว่างกำลังเต้น
ศิลปิน: Golf & Mike (กอล์ฟ & ไมค์)
อัลบั้ม: Golf Mike

เออ เอาน่า ก็บอกว่าเดี๋ยว เดี๋ยว ก็เดี๋ยวเด่ะ
เออ เดี๋ยวซิ ก็บอกว่าเดี๋ยว เดี๋ยว ก็เอาน่า
ก็รู้แล้ว เดี๋ยวจัดให้ เดี๋ยวจัดให้ แต่ไม่ใช่ตอนนี้
ก็รอเดี๋ยว ก็รอเด่ะ อย่าเพิ่งเร่ง อย่าเร่ง ไม่เอาน่า

ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่าง
ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่าง กำลังเต้น
ไม่ว่าง ไม่ว่าง กำลังเต้น ไม่ว่าง ไม่ว่าง กำลังเต้น
ไม่ว่าง ไม่ว่าง กำลังเต้น เขาไม่ว่าง เขากำลังเต้น
เขาไม่ว่าง เขากำลังเต้น

เต้น เต้นเต้น มาช่วยกันเต้น เต้น จะดีมาก
เต้น เต้นเต้น มาช่วยกันเต้น เต้น จะเข้าท่า
กำลังยุ่ง กำลังเต้น จะให้ไปนี่นั่น ก็คงยาก
ก็รอเดี๋ยว ก็รอเด่ะ อย่าเพิ่งเร่ง อย่าเร่ง ไม่เอาน่า

ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่าง
ไม่ว่าง ไม่ว่าง ไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่าง กำลังเต้น
ไม่ว่าง ไม่ว่าง กำลังเต้น ไม่ว่าง ไม่ว่าง กำลังเต้น
ไม่ว่าง ไม่ว่าง กำลังเต้น ไม่ว่าง ไม่ว่าง กำลังเต้น

มือก็ไม่ว่าง ตัวก็ไม่ว่าง หัวก็ไม่ว่าง ไอ้เท้าก็ไม่ว่าง
มือก็ไม่ว่าง ตัวก็ไม่ว่าง หัวก็ไม่ว่าง ไอ้เท้าก็ไม่ว่าง

เขาไม่ว่าง เขากำลังเต้น เขาไม่ว่าง เขากำลังเต้น

ไม่ว่าง ไม่ว่าง กำลังเต้น ไม่ว่าง ไม่ว่าง กำลังเต้น
ไม่ว่าง ไม่ว่าง กำลังเต้น ไม่ว่าง ไม่ว่าง กำลังเต้น
ไม่ว่าง ไม่ว่าง กำลังเต้น ไม่ว่าง ไม่ว่าง กำลังเต้น
ไม่ว่าง ไม่ว่าง กำลังเต้น ไม่ว่าง ไม่ว่าง กำลังเต้น

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »