เนื้อเพลง ชุ่มฉ่ำในดวงใจ - มาลีฮวนน่า

09:32
เนื้อเพลง: ชุ่มฉ่ำในดวงใจ
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า
อัลบั้ม: บุปผาชน / อัลบั้ม คนเช็ดเงา

มา มาเถิดมาร้องเพลง ค่ำคืนสุขสำราญ
แสงจันทร์และเพื่อนใจ มาร่วมเปลื้องทุกข์ให้สุขใจ
สุขใดเท่าเสียงเพลง ชุ่มฉ่ำในดวงใจ

ลา ชีวิตยังคงเดินทาง เดินไกลสู่โลกกว้าง
สุขใดเท่าเสียงเพลง ชุ่มฉ่ำในดวงใจ
แสงจันทร์ส่องแสงชี้นำทาง ชุ่มฉ่ำในดวงใจ
กอดคอกันร้องเพลง ชุ่มฉ่ำในดวงใจ

คืน คืนนี้มีจันทร์กระจ่าง สายใยสัมพันธ์มีกว้าง
สุขใดเท่าเสียงเพลง ชุ่มฉ่ำในดวงใจ
เอามิตรภาพผูกดวงใจ กอดคอกันร้องเพลง

ลา แม้จำใจลาจาก สายสัมพันธ์ไม่พราก
เอามิตรภาพผูกดวงใจ กอดคอกันร้องเพลง
ชุ่มฉ่ำในดวงใจ แสงจันทร์ส่องแสงชี้นำทาง
กอดคอกันร้องเพลง ชื่นฉ่ำในดวงใจ
เอามิตรภาพผูกดวงใจ กอดคอกันร้องเพลง

ลา แม้จำใจลาจาก ชุ่มฉ่ำในดวงใจ
สายสัมพันธ์ไม่พราก กอดคอกันร้องเพลง
เอามิตรภาพผูกดวงใจ กอดคอกันร้องเพลง

ชุ่มฉ่ำในดวงใจ กอดคอกันร้องเพลง
ชุ่มฉ่ำในดวงใจ กอดคอกันร้องเพลง
เอามิตรภาพผูกดวงใจ กอดคอกันร้องเพลง
ชุ่มฉ่ำในดวงใจ กอดคอกันร้องเพลง

ลา ถึงแม้จำใจลาจาก สายสัมพันธ์ไม่พราก
เอามิตรภาพผูกดวงใจ กอดคอกันร้องเพลง
ชุ่มฉ่ำในดวงใจ กอดคอกันร้องเพลง
เอามิตรภาพผูกดวงใจ กอดคอกันร้องเพลง

ชุ่มฉ่ำในดวงใจ เอามิตรภาพผูกดวงใจ
กอดคอกันร้องเพลง ชุ่มฉ่ำในดวงใจ
แสงจันทร์ส่องแสงชี้นำทาง ชุ่มฉ่ำในดวงใจ
กอดคอกันร้องเพลง ชุ่มฉ่ำในดวงใจ
กอดคอกันร้องเพลง เอามิตรภาพผูกดวงใจ
กอดคอกันร้องเพลง ชุ่มฉ่ำในดวงใจ

สายใยสัมพันธ์ไม่พราก สุขใดเท่าเสียงเพลง
ชุ่มฉ่ำในดวงใจ กอดคอกันร้องเพลง
สุขใดเท่าเสียงเพลง เอามิตรภาพผูกดวงใจ
กอดคอกันร้องเพลง ชุ่มฉ่ำในดวงใจ
กอดคอกันร้องเพลง ชุ่มฉ่ำในดวงใจ

เอามิตรภาพผูกดวงใจ กอดคอกันร้องเพลง
แสงจันทร์ส่องแสงชี้นำทาง กอดคอกันร้องเพลง
กอดคอกันร้องเพลง กอดคอกันร้องเพลง
ชุ่มฉ่ำในดวงใจ กอดคอกันร้องเพลง
เอามิตรภาพผูกดวงใจ

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »