เนื้อเพลง บัวทอง - มาลีฮวนน่า

22:35
เนื้อเพลง: บัวทอง
ศิลปิน: มาลีฮวนน่า
อัลบั้ม: ปรายแสด

ทนทานนานปี น้องไรลาหนีไกลห่าง
บ้านนาอ้างว้าง ใจพี่ผุพัง อาวรณ์
บัวเอยบัวทอง จากบึงบ้านป่าเคยนอน
จำใจจากจร สู่แดนแคว้นศิวิไลซ์

แสงสีรุ่งเรือง สังคมในเมืองลวงตา
น้องนางบ้านนา ถลาตัวเข้าไป หลงไหล
เพียงเงินอย่างเดียว เยียวยาความจนเข็ญใจ
พี่เสียน้องไป เสียใจจนดินถมหน้า

ห้วยหนองคลองบึง บ้านนาดินตมสาบควาย
เคยเลี้ยงหน่อกาย ลำใบบัวทองน้องมา
ลืมแล้วหรือไร คันไถความรักผ่านมา
ขี่ควายร้องเพลงบ้านนา สัญญารักข้าจริงใจ

ซมซานนานปี ใจพี่ยังข้อง น้องอยู่
พี่ยังอดสู ค่ำนาสาดสุมเย็นไหว
หนำนาหลังน้อย คอยครองน้องมาอาศัย
น้ำบึงน้ำใจ มีไว้ล้างรอยมนทิน

ห้วยหนองคลองบึง บ้านนาดินตมสาบควาย
เคยเลี้ยงหน่อกาย ลำใบบัวทองน้องมา
ลืมแล้วหรือไร คันไถความรักผ่านมา
ขี่ควายร้องเพลงบ้านนา สัญญารักข้าจริงใจ

ซมซานนานปี ใจพี่ยังข้อง น้องอยู่
พี่ยังอดสู ค่ำนาสาดสุม เย็นไหว
หนำนาหลังน้อย คอยครองน้องมาอาศัย
น้ำบึงน้ำใจ มีไว้ล้างรอยมนทิน

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »