เนื้อเพลง นักสู้ที่ดี - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

01:21
เนื้อเพลง: นักสู้ที่ดี
ศิลปิน: อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
อัลบั้ม: ความหมายที่ 4 สงสัยใจสะเทิ้น

เกิดมาแล้วเพียงหนึ่งครั้ง มีหวังและฝันไม่ต่างกัน
จะวัดว่าใครเท่านั้นพากเพียรขยัน

แม่ครับต้องจากบ้านมา สู่เมืองฟ้ายิ่งใหญ่
ที่มีผู้คนมากมาย ตึกรามรถยนต์วุ่นวาย
พ่อครับลูกอยากได้ดี โปรดจงชี้ทางถูก
เบียดเบียนสังคมไม่ทำ เสพยาไม่ลองไม่จำ ไม่เที่ยวผับบาร์

เหน็ดเหนื่อยทนทุกข์ นักสู้ที่ดีไม่หน่าย
มือน้อยค่อยพาย ทำแลกเงิน พึ่งพา
ใฝ่ใจศึกษา ต้องพาปริญญาไปฝาก
จะภาคภูมิใจ คุ้มที่เราจากมา
พ่อแม่บอกจะรอลูกยากลับมา มาช่วยพัฒนาบ้านที่เกิด

ส่งเงินมาเป็นประจำ ตรากตรำทนร้อนมีเหงื่อไคล
สุดท้ายก็ยังโชคร้ายลูกเดินพลาดไป

แม่ครับอยากกลับบ้านเรา ถูกคนเขาดูถูก
ไม่มองถึงความเป็นคน แค่เพียงที่เรายากจน
พ่อครับมันผิดใช่ไหม ถูกเหยียดหยามร้องไห้
ถูกคนสังคมทำลาย กีดกันให้เราเป็นไปในทางไม่ดี

เหน็ดเหนื่อยทนทุกข์ นักสู้ที่ดีไม่หน่าย
มือน้อยค่อยพาย ทำแลกเงิน พึ่งพา
ใฝ่ใจศึกษา ต้องพาปริญญาไปฝาก
จะภาคภูมิใจ คุ้มที่เราจากมา
พ่อแม่บอกจะรอลูกยากลับมา มาช่วยพัฒนาบ้านที่เกิด

แม่ครับอยากกลับบ้านเรา ถูกคนเขาดูถูก
ไม่มองถึงความเป็นคน แค่เพียงที่เรายากจน
พ่อครับมันผิดใช่ไหม ถูกเหยียดหยามร้องไห้
ถูกคนสังคมทำลาย กีดกันให้เราเป็นไปในทางไม่ดี

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »