เนื้อเพลง ฝันมีชีวิต - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

21:52
เนื้อเพลง: ฝันมีชีวิต
ศิลปิน: อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
อัลบั้ม: ความหมายพิเศษ ฝันมีชีวิต

โลกเราที่เวียนหมุนอยู่ ล้วนมีเกิดแก่เจ็บตาย
แพ้ตัว-แพ้ใจไม่ได้ แม้ร่างกายมาไม่เต็ม
หัวใจรับเลือดแดงฉีด หายใจไม่ขาดตอน
เนื้อตัวผิวกายที่อ่อน ร้อนเย็นเจ็บเศร้าเป็น

อยากจะเห็นคน อยากตะโกนร้องเพลง
อยากฟังเสียงตัวเอง อยากจะวิ่ง อยากเดิน
อยากจะมีสองมือ ไว้คอยสร้างสิ่งฝัน

แต่ยังแข็งขัน ยืนยันสู้อีก ไม่ได้หลีกไกล จะฝันแม้แค่มีสิทธิ์
หากชีวิตนั้น เลือกในที่เกิด ทุกคนเกิดมา อยากพร้อมมีครบกาย
แต่ในทาง ของคนตรงข้ามกัน
แต่ละคน ที่เป็นใครให้เป็น แต่ละคนโถใครกำหนดมา

แม้มีไม่เท่าคนอื่น ขาไม่อาจยืน มือชูไม่ไหว
หรือตาที่ปิด หูฟังไม่ได้ ก้อมีความหมายคำว่าคน
ไม่ได้เลือกเกิดมาเป็นภาระสังคม

แต่ยังแข็งขัน ยืนยันสู้อีก ไม่ได้หลีกไกล จะฝันแม้แค่มีสิทธิ์
หากชีวิตนั้น เลือกในที่เกิด ทุกคนเกิดมา อยากพร้อมมีครบกาย
แต่ในทาง ของคนตรงข้ามกัน
แต่ละคน ที่เป็นใครให้เป็น แต่ละคนโถใครกำหนดมา

แม้มีไม่เท่าคนอื่น ขาไม่อาจยืน มือชูไม่ไหว
หรือตาที่ปิด หูฟังไม่ได้ ก้อมีความหมายคำว่าคน
ไม่ได้เลือกเกิดมาเป็นภาระสังคม

อยากจะเห็นคน อยากตะโกนร้องเพลง
อยากฟังเสียงตัวเอง อยากจะวิ่ง อยากเดิน
อยากจะมีสองมือ ไว้คอยสร้างสิ่งฝัน

แต่ยังแข็งขัน ยืนยันสู้อีก ไม่ได้หลีกไกล จะฝันแม้แค่มีสิทธิ์
หากชีวิตนั้น เลือกในที่เกิด ทุกคนเกิดมา อยากพร้อมมีครบกาย
แต่ในทาง ของคนตรงข้ามกัน
แต่ละคน ที่เป็นใครให้เป็น แต่ละคนโถใครกำหนดมา

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »