เนื้อเพลง ดอกไม้ปลายปืน - อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

23:17
เนื้อเพลง: ดอกไม้ปลายปืน
ศิลปิน: อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
อัลบั้ม: ความหมายที่ 3 เวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยง

โลกยังสดใสหากมีอภัย ความรักในใจแทรกซ้อน
ยังมีสตรี เด็กน้อยอ่อน ๆ กิน ๆ เล่นนอน รอโต

คนที่ยังเดียงสา ต้องการสงบ ไร้รบแย่งชิงฆ่าคน
ปรานีเถิดนะ เกิดภัยมีทุกข์ทน กระเสือกกระสนขวัญคนกระเจิง

วิงวอน ขอร้องด้วยใจ อยากเห็นการตายอีกเท่าไหร่
คนนำทะเลาะกันไป กลับใช้ผู้คนมากมายมารับกรรม
คนตาย ก็ไม่ได้ทำ แต่เห็นคนทำกลับไม่ตาย
มีคนตั้งมากตั้งมาย ไม่รู้เรื่องราวสิ่งใดมารับกรรม

จงเอาดอกไม้ เสียบตรงปลายปืน แล้วยื่นไมตรีให้กัน
ลดทิฐิรั้น จับมือพูดกัน ความสุขในสันติภาพงอกงาม

วิงวอน ขอร้องด้วยใจ อยากเห็นการตายอีกเท่าไหร่
คนนำทะเลาะกันไป กลับใช้ผู้คนมากมายมารับกรรม
คนตาย ก็ไม่ได้ทำ แต่เห็นคนทำกลับไม่ตาย
มีคนตั้งมากตั้งมาย ไม่รู้เรื่องราวสิ่งใดมารับกรรม

วิงวอน ขอร้องด้วยใจ อยากเห็นการตายอีกเท่าไหร่
คนนำทะเลาะกันไป กลับใช้ผู้คนมากมายมารับกรรม
คนตาย ก็ไม่ได้ทำ แต่เห็นคนทำกลับไม่ตาย
มีคนตั้งมากตั้งมาย ไม่รู้เรื่องราวสิ่งใดมารับกรรม

จงเอาดอกไม้ เสียบตรงปลายปืน แล้วยื่นไมตรีให้กัน
ลดทิฐิรั้น จับมือพูดกัน สร้างสันติภาพ ยาวนาน

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »