เนื้อเพลง หนทางของคุณ - The Olarn Project

16:50
เนื้อเพลง: หนทางของคุณ
ศิลปิน: The Olarn Project


นี่คุณ แม้เลือกเดินทางใด
ไม่มีใครมาว่าคุณ
ผิดไปแล้ว ก็แล้วกันไป
มีทางใหม่ วันใหม่ให้คุณเริ่ม

ทางเดียวคือเด็ดเดี่ยวด้วยใจ
สุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเรารู้เอง
อย่ากลัวเกรงผิดแก้เองอย่าหวั่น
ทางใดไม่ดี หลีกหนีเร็วพลัน อันตราย

เขามอง (เขามอง) เขามอง (เขามอง)
มองอย่างไรก็ช่างหัวมัน
ช่างมัน (ช่างมัน) ข่างมัน (ช่างมัน)
สักวันคงได้รู้ดี

พื่อนเอ๋ย แม้เคยถูกย่ำยี
หากทำดีแล้วอย่างหวั่นไหว
เรื่องของตน อย่าสนใจใคร
ความจริงนั่นไซร้อยู่ที่ใจเรา

ทางเดียวคือเด็ดเดี่ยวด้วยใจ
สุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเรารู้เอง
อย่ากลัวเกรงผิดแก้เองอย่าหวั่น
ทางใดไม่ดี หลีกหนีเร็วพลัน อันตราย

เขามอง (เขามอง) เขามอง (เขามอง)
มองอย่างไรก็ช่างหัวมัน
ช่างมัน (ช่างมัน) ข่างมัน (ช่างมัน)
สักวันคงได้รู้ดี

เพื่อนเอ๋ย แม้เคยถูกย่ำยี
หากทำดีแล้วอย่างหวั่นไหว
เรื่องของตน อย่าสนใจใคร
ความจริงนั่นไซร้อยู่ที่ใจเรา

ทางเดียวคือเด็ดเดี่ยวด้วยใจ
สุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเรารู้เอง
อย่ากลัวเกรงผิดแก้เองอย่าหวั่น
ทางใดไม่ดี หลีกหนีเร็วพลัน อันตราย

เขามอง (เขามอง) เขามอง (เขามอง)
มองอย่างไรก็ช่างหัวมัน
ช่างมัน (ช่างมัน) ข่างมัน (ช่างมัน)
สักวันคงได้รู้ดี

เขามอง (เขามอง) เขามอง (เขามอง)
มองอย่างไรก็ช่างหัวมัน
ช่างมัน (ช่างมัน) ข่างมัน (ช่างมัน)
สักวันคงได้รู้ดี

เขามอง (เขามอง) เขามอง (เขามอง)
มองอย่างไรก็ช่างหัวมัน
ช่างมัน (ช่างมัน) ข่างมัน (ช่างมัน)
สักวันคงได้รู้ดี

เขามอง (เขามอง) เขามอง (เขามอง)
มองอย่างไรก็ช่างหัวมัน
ช่างมัน (ช่างมัน) ข่างมัน (ช่างมัน)
สักวันคงได้รู้ดี

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »