รายชื่อศิลปิน The Star (เดอะสตาร์) ทั้งหมด พร้อมรายชื่อเพลง

13:19
รายชื่อศิลปิน The Star (เดอะสตาร์) ทั้งหมด พร้อมรายชื่อเพลง
The Star

รายชื่อศิลปินที่ผ่านการประกวด Reality Show The Star ค้นฟ้า คว้าดาว ที่ออกอากาศทางช่อง Modern Nine ตั้งแต่ปีแรก ถึงปีปัจจุบัน

The Star ปี 1 (พ.ศ. 2546)
รายชื่อศิลปิน The Star ปี 1

 1. สน สนธยา ชิตมณี (ผู้ชนะเลิศ)
 2. จิ๋ว - ปิยนุช เสือจงพรู (รองชนะเลิศ)
 3. แน้ท - ยุต บริบูรณ์
 4. บิว - พงศ์พิพัฒน์ คงนาค
 5. เบลล์ - กานต์ปรียา วุฒิสิงห์ชัย
 6. บั๊มพ์ - วัชรชล ณ ประเสริฐ
 7. ก้อย - กรรณิการ์ สมสุภาพ
 8. นิว - นภัสสร ภูธรใจThe Star ปี 2 (พ.ศ. 2547)
รายชื่อศิลปิน The Star ปี 2

 1. เอ็ม - อรรถพล ประกอบของ (ผู้ชนะเลิศ)
 2. นิก - รณวีร์ เสรีรัตน์ (รองชนะเลิศ)
 3. ใบเตย - พิมพรรณ จันทร์อุดม
 4. เอิร์น - สุรัตน์ติกานต์ พรรคเจริญ
 5. ปาล์ม - ธีวรา ภาวะพรหม
 6. พีท - พล นพวิชัย
 7. น้อง - นัฎฐ์นลี สุรพลานันท์
 8. อั๊ส - ชนัญญา ตั้งบุญจิตรThe Star ปี 3 (พ.ศ. 2549)
รายชื่อศิลปิน The Star ปี 3

 1. อาร์ - อาณัตพล ศิริชุมแสง (ผู้ชนะเลิศ)
 2. บี้ - สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว (รองชนะเลิศ)
 3. มิว - พีรชยา พิณเมืองงาม
 4. ลูกตาล - วรรณธิชา ทิชินพงศ์
 5. พล - อำพล จันทะน้อย
 6. จู - ศิรินภา อเนกธนโรจน์กุล
 7. เอื้อ - เอื้ออาทร จันทวี
 8. นุกนิก - ฐิตินันท์ สุขสมThe Star ปี 4 (พ.ศ. 2551)
รายชื่อศิลปิน The Star ปี 4

 1. แก้ม - วิชญาณี เปียกลิ่น (ผู้ชนะเลิศ)
 2. รุจ - ศุภรุจ เตชะตานนท์ (รองชนะเลิศ)
 3. ต้น - ชยธร เศรษฐจินดา
 4. ภัทร - พรภัทร ก่อเกียรติตระกูล
 5. แม็ก - จิรายุทธ คันธยศ
 6. ดิว - อลงกรณ์ ต้นหนองดู่
 7. เม - ปวีณ์สุดา จันทร์เกษ
 8. แป้ง - ณัฐณิชา ทิพยมณฑลThe Star ปี 5 (พ.ศ. 2552)
รายชื่อศิลปิน The Star ปี 5

 1. สิงโต - สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล (ผู้ชนะเลิศ)
 2. ดิว - อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ (รองชนะเลิศ)
 3. น้ำตาล - บุตรศรัณย์ ทองชิว
 4. ฟลุค - พชร ธรรมมล
 5. แกรนด์ - พรรณวรท ด้วยเศียรเกล้า
 6. นัท - ณัฐมน กฤษณคุปต์
 7. โส - สรรัศมิ์ อัศวลาภสกุล
 8. กิ่ง - เหมือนแพร พานะบุตรThe Star ปี 6 (พ.ศ. 2553)
รายชื่อศิลปิน The Star ปี 6

 1. กัน - นภัทร อินทร์ใจเอื้อ (ผู้ชนะเลิศ)
 2. ริท - เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช (รองชนะเลิศ)
 3. ลูกเกต - จิณภัค เปียกลิ่น
 4. ไอซ์ - ณัฐพัชร์ ธนนนทร์กิติยศ
 5. เก่ง - วาโย อัศวรุ่งเรือง
 6. เซน - ภูหิรัณย์ หล่อเสถียรธารี
 7. โตโน่ - ภาคิน คำวิลัยศักดิ์
 8. เกรซ - รัชย์ณมนทร์ รัชย์จิราธรรมThe Star ปี 7 (พ.ศ. 2554)
รายชื่อศิลปิน The Star ปี 7

 1. ตูมตาม - ยุทธนา เปื้องกลาง (ผู้ชนะเลิศ)
 2. นท - นท พนายางกูร (รองชนะเลิศ)
 3. จูเนียร์ - กรวิชญ์ สูงกิจบูลย์
 4. กวาง - ธัญญรัศม์ ไตรสุทธิวงษ์
 5. ซิลวี่ - ภาวิดา มอริจจิ
 6. แอมป์ - ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล
 7. แอปเปิ้ล - อิษฏ์อาณิก อินทรสูต
 8. เนส - ณินท์ พัฒนกูลกิจThe Star ปี 8 (พ.ศ. 2555)
รายชื่อศิลปิน The Star ปี 8

 1. โดม - จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม (ผู้ชนะเลิศ)
 2. แกงส้ม - ธนทัต ชัยอรรถ (รองชนะเลิศ)
 3. ฮั่น - อิสริยะ ภัทรมานพ
 4. เฟรม - ศุภัคชญา สุขใบเย็น
 5. แคน - อติรุจ กิตติพัฒนะ
 6. สต๊อป - วรินทร จตุรภุช
 7. สมาย - ภาลฎา ฐิตะวชิระ
 8. ฮัท - จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตรThe Star ปี 9 (พ.ศ. 2556)
รายชื่อศิลปิน The Star ปี 9

 1. ตั้ม - วราวุธ โพธิ์ยิ้ม (ผู้ชนะเลิศ)
 2. อ้น - กรกฎ ตุ่นแก้ว (รองชนะเลิศ)
 3. ดี - ดีลิเลียน อัลฟอร์ด
 4. บูรณ์ - ธันยบูรณ์ วงศ์วาสิน
 5. คริส - คริสโตเฟอร์ เชฟ
 6. แบมบี้ - สิรินโสพิศ ปัจฉิมสวัสดิ์
 7. เชอรีน - ณัฐจารี หรเวชกุล
 8. ดิว - นัทธพงศ์ พรมสิงห์The Star ปี 10 (พ.ศ. 2557)
รายชื่อศิลปิน The Star ปี 10

 1. กั้ง - วรกร ศิริสรณ์ (ผู้ชนะเลิศ)
 2. เต้ - ธีระ จรรยาศิริกุล (รองชนะเลิศ)
 3. ตั้ม - สุธน บู่สามสาย
 4. อาเมน - อาเมน โสตถิพันธุ์ คำลือชา
 5. ซีดี - กันต์ธีร์ ปิติธัญ
 6. นัท - ณรรลฌา ดอกกะฐิน
 7. บิว - ชนัญญา แสนเดช
 8. มุก - ณัฐณิชา ชมดี

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »