เนื้อเพลง สถิตอยู่แต่ชั่วดี - พุ่มพวง ดวงจันทร์

23:53
เนื้อเพลง: สถิตอยู่แต่ชั่วดี
ศิลปิน: พุ่มพวง ดวงจันทร์
อัลบั้ม: ทิ้งนาลืมทุ่ง

ชีวิตคนเรา นั้นประหลาดล้น
ชีวิตของคนพิกลยอกย้อน
ฉากชีวิต เปลี่ยนแปรไม่แน่ไม่นอน
หากจะเปรียบ หนังละคร มีบทตอนก้าวก่ายสับสน

ชีวิตคิดไปพิเรนสิ้นดี
ชีวิตบางทีเข้าตาอับจน
จากยากแค้น กลับรวยก็มีมากคน
รวยเงินทองแล้วก็จน ต้องอดทนตามบทตอน

ละครชีวิต ปิดฉากสุดท้าย
คือฉากความตาย เศร้าโศกอาวรณ์
ตายดีตายร้าย ไม่มีอุธรณ์
อนุสรณ์ เหลือแต่ชั่วดี

ไม่เห็นจีรังยั่งยืนสักครั้ง
ไม่พ้นต้องตายฝัง ปฐพี
ร่างเน่าเหม็น เปื่อยเน่าเป็นเถ้าธุลี
สถิตย์อยู่คือชั่วดี ประดับไว้ในโลกเอย

ไม่เห็นจีรังยั่งยืนสักครั้ง
ไม่พ้นต้องตายฝัง ปฐพี
ร่างเน่าเหม็น เปื่อยเน่าเป็นเถ้าธุลี
สถิตย์อยู่คือชั่วดี ประดับไว้ในโลกเอย

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »