เนื้อเพลง เสียแรงรักใคร่ - เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์

13:05
เนื้อเพลง: เสียแรงรักใคร่
ศิลปิน: เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์
อัลบั้ม: กล่อมกรุง ชุด 5 รักเอย

เสียแรงรักใคร่ เสียแรงปักใจจริง
หวังได้พักพิง กลับทิ้งกันไป
เสียแรงฉันซื่อ และถือจริงใจ
เหินห่างเลิก ร้างแรมไกล สิ่งที่ฝาก ไว้แรมรา

เสียแรงหมายมั่น เสียแรงฝากกันนาน
เสียถ้อยสาบาน เสกสรรวาจา
เสียแรงเป็น คู่ชื่นชู้กันมา
เธอสิไม่เห็นนำพา หรือใฝ่ไปหาคู่ใหม่

ช้ำนัก รักเอ๋ยเคยพร่ำ
เสียถ้อยเสียคำ ที่เคยให้ถูกเธอผลักไส
ตัดบัวสิเหลือเยื่อใย ตัดใจไม่เหลือเลย

เสียแรงสมสู่ เสียแรงชื่นชูชม
เสียสิ้นภิรมย์ สู่สมเราเคย
เสียแรงเป็น คู่ร่วมชู้ชูเชย
เสียสิ้น ความรักราเลย ช้ำจริงอก เอ๋ยตัวเรา

ช้ำนักรัก เอ๋ยเคยพร่ำ
เสียถ้อยเสียคำที่ เคยให้ถูกเธอผลักไส
ตัดบัวสิเหลือเยื่อใย ตัดใจไม่เหลือเลย
เสียแรงสมสู่ เสียแรงชื่นชูชม

เสียสิ้นภิรมย์ สู่สมเราเคย
เสียแรงเป็น คู่ร่วมชู้ชูเชย
เสียสิ้น ความรักราเลย ช้ำจริงอก เอ๋ยตัวเรา

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »