รายชื่อเพลง วง ฉิบาแดง ป๊าด ป๊าด ทั้งหมด และเนื้อเพลง

18:42 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: วง ฉิบาแดง ป๊าด ป๊าด
สังกัด: อิสระ

รายชื่อเพลง กบ Taxi (แท็กซี่) ทั้งหมด และเนื้อเพลง

13:33 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: กบ Taxi (แท็กซี่)
สังกัด: GMM Grammy

รายชื่อเพลง บัวชมพู ฟอร์ด ทั้งหมด และเนื้อเพลง

11:50 1
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: บัวชมพู ฟอร์ด
สังกัด: Music Cream

รายชื่อเพลง วง The 38 Years Ago ทั้งหมด และเนื้อเพลง

11:30 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: The 38 Years Ago
สังกัด: Warner Music

รายชื่อเพลง ตุ้ย เกียรติกมล ล่าทา ทั้งหมด และเนื้อเพลง

10:49 1
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: ตุ้ย เกียรติกมล ล่าทา
สังกัด: True Fantasia

รายชื่อเพลง ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ทั้งหมด และเนื้อเพลง

10:37 1
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์
สังกัด: RS (อาร์เอส)

รายชื่อเพลง วง Good September ทั้งหมด และเนื้อเพลง

18:57 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: Good September
สังกัด: Spicydisc

รายชื่อเพลง วง Soul Out ทั้งหมด และเนื้อเพลง

18:49 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: Soul Out
สังกัด: RS (อาร์เอส)

รายชื่อเพลง โอ้ เสกสรรค์ ปานประทีป ทั้งหมด และเนื้อเพลง

18:44 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: โอ้ เสกสรรค์ ปานประทีป
สังกัด: GotAgig Music

รายชื่อเพลง บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ ทั้งหมด และเนื้อเพลง

18:29 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์
สังกัด: Spicy Disc

รายชื่อเพลง วง Groove Riders ทั้งหมด และเนื้อเพลง

17:47 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: Groove Riders
สังกัด:  Bakery Music / Spicy Disc

รายชื่อเพลง วง Split ทั้งหมด และเนื้อเพลง

16:26 2
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: Split
สังกัด: Kamikaze (ในเครือ RS)

รายชื่อเพลง ปราโมทย์ วิเลปะนะ ทั้งหมด และเนื้อเพลง

16:20 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: ปราโมทย์ วิเลปะนะ
สังกัด: Grammy / Sony Music ปัจจุบัน BEC-Tero Music

รายชื่อเพลง วง Calories Blah Blah (แคลอรี่ส์ บลาห์ บลาห์) ทั้งหมด และเนื้อเพลง

16:04 1
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: Calories Blah Blah (แคลอรี่ส์ บลาห์ บลาห์)
สังกัด: GMM Grammy

รายชื่อเพลง พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร ทั้งหมด และเนื้อเพลง

11:37 5
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร
สังกัด: Music Cream

รายชื่อเพลง วง Twin Soul (ทวิน โซล) ทั้งหมด และเนื้อเพลง

10:56 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: Twin Soul (ทวิน โซล)
สังกัด: GMM Grammy

รายชื่อเพลง วง Infamous (อินเฟมัส) ทั้งหมด และเนื้อเพลง

10:46 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: Infamous (อินเฟมัส)
สังกัด: RS (อาร์เอส)

รายชื่อเพลง เต็น ธีรภัค มณีโชติ ทั้งหมด และเนื้อเพลง

01:52 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: เต็น ธีรภัค (Ten Teerapak)
สังกัด: สนามหลวง

รายชื่อเพลง วง Abuse The Youth ทั้งหมด และเนื้อเพลง

01:43 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: Abuse The Youth
สังกัด: BEC-Tero Music

รายชื่อเพลง โรส ศิรินทิพย์ ทั้งหมด และเนื้อเพลง

01:37 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: โรส ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์
สังกัด: Giraffe Records (ในเครือ Grammy),ปัจจุบัน Grammy

รายชื่อเพลง วง Girly Berry (เกิร์ลลี่ เบอร์รี่) ทั้งหมด และเนื้อเพลง

01:00 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: Girly Berry (เกิร์ลลี่ เบอร์รี่)
สังกัด: RS (อาร์เอส)

รายชื่อเพลง วง Status Single ทั้งหมด และเนื้อเพลง

11:45 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: Status Single
สังกัด: Mono Music

รายชื่อเพลง วง Terracotta ทั้งหมด และเนื้อเพลง

11:38 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: Terracotta

รายชื่อเพลง แกงส้ม ธนทัต ชัยอรรถ (The Star 8) ทั้งหมด และเนื้อเพลง

11:14 11
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: แกงส้ม ธนทัต ชัยอรรถ (The Star 8)
สังกัด: Exact (ในเครือ GMM Grammy)

รายชื่อเพลง กิ่ง เหมือนแพร พานะบุตร (The Star 5) ทั้งหมด และเนื้อเพลง

11:00 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: กิ่ง เหมือนแพร พานะบุตร (The Star 5)
สังกัด: Music Cream (ในเครือ GMM Grammy)

รายชื่อเพลง ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต ทั้งหมด และเนื้อเพลง

22:17 2
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต

รายชื่อเพลง เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ ทั้งหมด และเนื้อเพลง

17:23 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ (Slur)
สังกัด: Believe Records

รายชื่อเพลง วง Getsunova (เก็ตสึโนวา) ทั้งหมด และเนื้อเพลง

17:07 6
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: Getsunova
สังกัด: Duckbar

รายชื่อเพลง วง The Bottom Blues ทั้งหมด และเนื้อเพลง

16:44 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: The Bottom Blues
สังกัด: สนามหลวง (ในเครือ GMM Grammy)

รายชื่อเพลง เบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ ทั้งหมด และเนื้อเพลง

22:15 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: เบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ
สังกัด: Bakery Music / Sony Music / Loveis

รายชื่อเพลง วง Soulda (โซลดา) ทั้งหมด และเนื้อเพลง

21:54 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: Soulda (โซลดา)

รายชื่อเพลง เก้า จิรายุ ละอองมณี ทั้งหมด และเนื้อเพลง

21:50 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: เก้า จิรายุ ละอองมณี
สังกัด: WE Records

รายชื่อเพลง หมาก ปริญ สุภารัตน์ ทั้งหมด และเนื้อเพลง

21:41 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: หมาก ปริญ สุภารัตน์

รายชื่อเพลง โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (The Star 6) ทั้งหมด และเนื้อเพลง

21:35 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (The Star 6)
สังกัด: Exact (ในเครือ GMM Grammy)

รายชื่อเพลง วง Flame (เฟลม) ทั้งหมด และเนื้อเพลง

21:27 2
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: Flame (เฟลม)
สังกัด: RS (อาร์เอส)

รายชื่อเพลง วง Am Fine (แอมไฟน์) ทั้งหมด และเนื้อเพลง

16:09 1
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: Am Fine (แอมไฟน์)
สังกัด: RS (อาร์เอส)

รายชื่อเพลง พริกไทย ทั้งหมด และเนื้อเพลง

15:45 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: พริกไทย
สังกัด: RS (อาร์เอส)

รายชื่อเพลง แป้งโกะ ทั้งหมด และเนื้อเพลง

14:14 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: แป้งโกะ (แป้งหอม จินตนัดดา ลัมะกานนท์)
สังกัด: Believe Records / ปัจจุบัน What The Duck

รายชื่อเพลง วง Ten To Twelve (10-12) ทั้งหมด และเนื้อเพลง

14:06 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: Ten To Twelve (10-12)
สังกัด: Believe Records

รายชื่อเพลง วง Season Five ทั้งหมด และเนื้อเพลง

13:57 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: Season Five
สังกัด: สนามหลวง / ปัจจุบัน Me Records
เนื้อเพลง อย่าเอาน้ำตามาตั๋วอ้าย - เจมส์ จตุรงค์

เนื้อเพลง อย่าเอาน้ำตามาตั๋วอ้าย - เจมส์ จตุรงค์

01:28 0
เนื้อเพลง: อย่าเอาน้ำตามาตั๋วอ้าย
ศิลปิน: เจมส์ จตุรงค์
อัลบั้ม: น้องใหม่ไต่ดาว โครงการ 2 จากเวทีฝัน สู่เวทีจริง

รายชื่อเพลง Neko Jump (เนโกะ จัมพ์) ทั้งหมด และเนื้อเพลง

16:21 4
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: Neko Jump (เนโกะ จัมพ์)
สังกัด: Kamikaze (ในเครือ RS)

รายชื่อเพลง ใหม่ กอบกุล เจริญลาภ ทั้งหมด และเนื้อเพลง

14:26 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: ใหม่ กอบกุล เจริญลาภ
สังกัด: อิสระ
เนื้อเพลง หากน้องบ่เลิกหลายใจ อ้ายก็หาใหม่ได้เหมือนกัน - ใหม่ กอบกุล

เนื้อเพลง หากน้องบ่เลิกหลายใจ อ้ายก็หาใหม่ได้เหมือนกัน - ใหม่ กอบกุล

14:23 0
เนื้อเพลง: หากน้องบ่เลิกหลายใจ อ้ายก็หาใหม่ได้เหมือนกัน
ศิลปิน: ใหม่ กอบกุล เจริญลาภ
อัลบั้ม: Single (2558)

รายชื่อเพลง โฟร์ มด ทั้งหมด และเนื้อเพลง

13:56 21
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: โฟร์ มด (โฟร์ ศกลรัตน์ วรอุไร / มด ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ)
สังกัด: Kamikaze (ในเครือ RS)

รายชื่อเพลง วง Trance Ziztor (ทรานซิสเตอร์) ทั้งหมด และเนื้อเพลง

12:30 0
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: Trance Ziztor (ทรานซิสเตอร์)
สังกัด: GMM Grammy

รายชื่อเพลง พลพล พลกองเส็ง ทั้งหมด และเนื้อเพลง

12:22 1
รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง
ศิลปิน: พลพล พลกองเส็ง
สังกัด: Genie Records